Isim Jenis Laki-laki dan Perempuan Bag 2

Pembagian ishim ditinjau dari Jenis dan Bilangan, Jika ditinjau dari Jenis, Isim terdapat 2 macam, yaitu Isim Mudzakar dan Mu-annats:

1.  Isim Mudzakar ialah isim yang menunjukkan laki-laki dan tidak mempunyai tanda ta'nis (jenis pr.).

Ciri-ciri Isim Mudzakar: Jika suatu kata tidak diakhiri tamarbutah(bentuk lain dari ta) maka dikatan mudzakkar.

Contoh Isim Mudzakar :

2. Isim Mu-annats ialah isim yang menunjukkan jenis perempuan. 
Ciri-ciri: Kata yang mengandung tamarbutah/mengacu pada kata-kata feminism / bersifat kewanitaan (cth: mistorotun, al-baqarah). Namun ada banyak isim yang tidak mempunyai tanda muannats namun termasuk isim muannats, dan juga ada isim mempunyai tanda muannats namun termasuk muzakar.

Contoh Isim Muwannats :
Dan berikut dibawah ini adalah Contoh Kata-kata (kalimat) Isim berdasarkan jenisnya Mudzakar dan Muannats :

No comments:

Post a Comment